Ambassade van België in Libanon
Home Naar België komen Visum voor België Zich in België vestigen om er te studeren

Zich in België vestigen om er te studeren

Update September 2018: alle visumaanvragen van reizigers die zich naar België of Luxemburg wensen te begeven, zullen voortaan door VFS Global ontvangen worden in Beiroet.

Gelieve de 3 volgende stappen te volgen als u een visumaanvraag voor België of Luxemburg wenst in te dienen:

1. Ga naar http://visaonweb.diplomatie.be/en   

  • De eerste stap bestaat erin om een nieuw elektronisch visumaanvraagformulier aan te maken en om dit correct te vervolledigen. De verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje (*), ze moeten allen correct ingevuld worden vooraleer u kunt afwerken met « uw aanvraag indienen ».
  • Zodra de aanvraag elektronisch wordt ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail met in bijlage het aanvraagformulier in PDF format. U moet dit formulier afdrukken en ondertekenen en het voegen bij de documenten die vereist zijn voor uw aanvraag.
  • Als u het elektronisch aanvraagformulier niet ineens kunt invullen, kan u de aanvraag « opslaan » en later vervolledigen door deze te selecteren in de lijst van uw aanvragen.
  • Voor leden van een familie of van een groep, dient één aanvraagformulier per persoon te worden ingediend.

2. De tweede stap bestaat erin om een afspraak te maken met het erkende centrum voor de indiening van visumaanvragen dat u geselecteerd hebt in uw aanvraagformulier. Voor deze stap, gelieve het call center van VFS te contacteren op het volgende nummer: +961 1 743 643.

3. De derde stap bestaat erin om de visumaanvraag persoonlijk in te dienen bij het VFS centrum, dat zich bevindt in Hamra (Gefinor Building, Block A, 1st floor).

  • De dag waarop u uw aanvraag indient, dient u de vereiste documenten ter ondersteuning van de aanvraag te overhandigen: uw paspoort of een ander erkend reisdocument, het afgedrukte en ondertekende visumaanvraagformulier evenals elk ander vereist ondersteunend document.
  • Uw biometrische gegevens (vingerafdrukken en « live » foto) zullen worden geregistreerd en u zult worden uitgenodigd om de visumleges te betalen (uitgezonderd in geval van vrijstelling) en de dienstverleningskosten die u zullen worden aangerekend door VFS.

Ontvankelijkheid van uw aanvraag

Uw aanvraag is niet ontvankelijk en u zult een nieuwe afspraak moeten vastleggen om een (ontvankelijke) aanvraag in te dienen:

(a) als u niet beschikt over TEN MINSTE

  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • een geldig reisdocument met een vervaldatum minstens 3 maanden NA uw terugkeer uit de Schengen landen
  • een foto

(b) u de handling fee niet hebt voldaan

(c) u niet aanvaardt dat het consulaat uw biometrische kenmerken afneemt.

Maar u dient vanzelfsprekend ook aandacht te besteden aan de andere voor te leggen documenten. Als u een onvolledige aanvraag indient kan dat beschouwd worden als een gebrek aan interesse uwentwege en kan dat resulteren in vertraging of zelfs de weigering van uw visum.

Voor te leggen documenten

Zie deze pagina

Aangenomen geneesheren

American University Hospital : Dr Joumana ANTOUN , Dr Umayya MUSHARRAFIEH, Dr Basem SAAB, Dr Maya ROUMANI

Hôtel Dieu de France : Dr Antoine ZOGHBI

Bedrag der Consulaire tarieven

Zie deze pagina

   
Syrische aanvragers

Het Consulaat-Generaal van België in Beiroet is bevoegd voor het grondgebied Syrië. Alle types visumaanvragen van Syrische burgers kunnen ingediend worden in Beiroet. (OPGEPAST ENKEL OP AFSPRAAK).

 
Gebruik der talen

In visumaanvragen worden documenten opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels aanvaard.

Belangrijk!

De visumafdeling is enkel bereikbaar via e-mail (beirut.visa@diplobel.fed.be). 

Het is in ieders belang als onze medewerkers hun tijd kunnen gebruiken voor een snelle behandeling van uw eigen dossier of dat van andere landgenoten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om elk individueel geval vlot en correct te behandelen, echter met inachtneming van de opgelegde regels.