Ambassade van België in Libanon
Home Op reis in Libanon

Op reis in Libanon

Reisadvies

Het reisadvies voor Libanon kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade in Beiroet bereiken via het noodnummer +961 3 727 789.

Opgepast: GEEN ENKELE informatie betreffende de voorwaarden om visa te verkrijgen, afspraken voor het indienen van visumaanvragen, actieve visumaanvraagdossiers, ... zal gegeven worden op dit nummer. U gelieve onze VISA WEBSTEK te raadplegen.